Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

 

Projekt: Uniwersalny, automatyczny i oparty na algorytmach sztucznej inteligencji, system analityki sportowej umożliwiający akwizycję i kontekstualizację trójwymiarowych danych pozycyjnych z rozgrywek sportowych, predykcję zdarzeń meczowych oraz ocenę taktyki, umiejętności i potencjału drużyn/ zawodników

 

Opis projektu:

Celem projektu będzie opracowanie wyników prac badawczo– rozwojowych, których implementacja pozwoli wprowadzić na rynek innowacyjny produkt: System analityki sportowej oferujący predykcję zdarzeń meczowych oraz ocenę taktyki, umiejętności i potencjału drużyn i zawodników (skauting). Pierwszym obsługiwanym sportem, na bazie którego przygotowywane będą algorytmy będzie piłka nożna. System będzie działał dzięki pozyskaniu szczegółowych danych pozycyjnych z meczów sportowych za pomocą algorytmów wizji komputerowej, które następnie będą przetworzone za pomocą modeli predykcyjnych opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Jednocześnie celem projektu będzie opracowanie usługi wizualizacji przebiegu meczów i statystyk, jak również zapewnienie kompleksowego strumienia danych dot. sportów – w szczególności piłki nożnej, które będą mogły być oferowane jako oddzielne produkty. Opracowane rozwiązanie będzie przykładem technologii IT umożliwiającej inteligentne przetwarzanie obrazu. System będzie analizował szczegółowe dane pozycyjne dot. boiska, zawodników i piłki generując bazę danych o meczu. Następnie dokona kontekstualizacji zebranych danych dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, która zapewni automatyczne rozpoznawanie zdarzeń i predykcję oceny sytuacji. Agregacja wypracowanych predykcji pozwoli na holistyczną ocenę występu zawodnika i drużyny oraz rekomendacji działań w obszarach skautingu, taktyki oraz zarządzania zespołem. Opracowane rozwiązanie będzie odpowiedzią na niezaspokojone dotychczas potrzeby rynkowe klubów sportowych, mediów i zawodowych trenerów. Realizacja projektu istotnie przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku i zgodna będzie z założeniami do strategii AI autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmuje: wynagrodzenia pracowników badawczych, amortyzację środków trwałych, a także zakup WNIP niezbędnych do realizacji celu projektu.

 

Wartość projektu: 9 480 794,12 PLN

Wartość dofinansowania: 7 109 664,71 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka”